Dislipidemijos diagnostika ir gydymas

  • LKD Akademija
  • Gausite sertifikatą
  • Trukmė: 3 valandos
Write your awesome label here.
Lipidų apykaitos sutrikimai, ypač hipercholesterolemija, yra vienas pagrindinių rizikos veiksnių, skatinančių širdies ir kraujagyslų ligų išsivystymą ir lemiančių nepalankias ligų baigtis.
Lietuvoje pirminės prevencijos programos duomenimis kuri nors iš dislipidemijos formų nustatyta 90% tirtų asmenų. 
  • Video trukmė: 3 valandos
  • Testas: 30 klausimų
EUROASPIRE tyrimo duomenimis hipercholesterolemija Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos šalimis, koreguojama blogiausiai, mažausiai pacientų vartoja statinus. Įžengę į precizinės, tiksliosios medicinos sritį gydytojai turi žinoti ne tik įprastinės lipidogramos vertinimą, bet ir papildomus ŠKL riziką įtakojančius veiksnius – kalcio kiekio vainikinėse arterijose, apolipoproteinų (a), B, E koncentracijų svarbą rizikos vertinime, ypač nustačius pacientams pradinę mažą ar vidutinę riziką. 
Patrick Jones - Course author
Patrick Jones - Course author
Gydytojas turi tvirtai išmanyti dislipidemijos vystymosi mechanizmus, diagnostikos ir gydymo (nemedikamentinio ir mediakmentinio) principus.Gydytojų tobulinimosi programos šešiose paskaitose glaustai ir aiškiai pateikti dislipidemijos vystymosi mechanizmai, genetinės dislipidemijos priežastys, ŠKL rizikos vertinimo principai bei skirtingų dislipidemijų fenotipų gydymo algoritmai. Savo žinias pasitikrinsite atsakydami į po kiekvienos paskaitos pateiktus klausimus.
Created with